ดำเนินการ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อยับยั้งการระแพร่บาด COVID-19 บริเวณ วัดบ้านดอนทัน,ฌาปนสถานบ้านปงพร้าว,วัดร่องกาศใต้ และฌาปนสถานบ้านร่องกาศใต้

Read more