ดำเนินการ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อยับยั้งการระแพร่บาด COVID-19 บริเวณ วัดบ้านดอนทัน,ฌาปนสถานบ้านปงพร้าว,วัดร่องกาศใต้ และฌาปนสถานบ้านร่องกาศใต้

Read more

ประชาสัมพันธ์ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะดำเนินโครงการก่อสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะหินกล่องเกเบี้ยนลำห้วยร่องกาศ ม.6 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่

Read more